Zapisy

Organizujemy nabory przez cały rok . Treningi można zacząć w dowolnym okresie roku kalendarzowego.

Skorzystaj z próbnego treningu! Nie ponosisz żadnych kosztów! Pierwszy trening jest darmowy!

W naszym klubie może trenować każdy, kto ukończył 4 rok życia (grupy dziecięce 4-7 lat oraz 8-12 lat) oraz posiada dobry stan zdrowia. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w zajęciach tylko za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.
Na pierwszy trening powinny dodatkowo przynieść oświadczenie napisane i podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna o treści:
Ja (imię i nazwisko) ……………………………. legitymujący/legitymująca się dowodem osobistym nr (seria i numer) …………………………… zezwalam mojemu dziecku (imię i nazwisko) …………………………… na próbny trening w klubie „Nak Muay Szczecin”.
(data i czytelny podpis) ……………………………….

Prowadzimy zarówno zajęcia:

  • rekreacyjno-szkoleniowe – przygotowujące do samoobrony,
  • treningi ogólnorozwojowe i motoryczne,
  • szkolimy zawodników biorących udział w rywalizacji sportowej. Umożliwiamy starty w zawodach różnej rangi Muay Thai jak i K1 oraz Kick boxing Low kick,
  • indywidualne (w sprawie szczegółów prosimy kontaktować się z trenerem Marcinem).

Podczas zajęć rekreacyjno-szkoleniowych nauczamy techniki i taktyki walki sportowej. W bezpieczny sposób, przy użyciu sprzętu ochronnego nasi klubowicze mogą zdobywać i rozwijać swoje umiejętności. Podczas treningów wykorzystujemy wiele najnowszych metod i środków treningowych. Dysponujemy wiedzą i profesjonalnym zapleczem sprzętowym. Osoby ćwiczące u nas nie muszą obawiać się podbitych oczu i podobnych kontuzji. Sparingi pełno-kontaktowe są formą treningu przeznaczoną, tylko i wyłącznie, dla zawodników startujących w zawodach. Jednakże skuteczna nauka, musi opierać się na ćwiczeniach z partnerem. Wszelkie formy zadaniowe z przeciwnikiem bazują na kontakcie ze znacznie ograniczoną siłą (tzw. light contact). Treningi z pełną siłą przeprowadza się z wykorzystaniem przyrządów takich jak: worki, gruszki i tarcze „Pao”.

Na grupę zaawansowaną mogą uczęszczać osoby posiadające ważne badania lekarskie, które chcą spróbować swoich sił w zawodach. Warunkiem uczestnictwa jest osiągnięcie odpowiedniego poziomu techniczno-motorycznego. Dla osób z grupy początkującej i średnio zaawansowanej, warunkiem przejścia do grupy wyższej, jest dopuszczenie przez trenerów.

Szczegółowe informacje na temat wymaganych strojów znajdą Państwo na naszej stronie Treningi.

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA – JUNIOR

Pobierz plik PDF

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA – SENIOR

Pobierz plik PDF